De helt særlige udfordringer i arbejdet med småbørn med flygtninge og indvandrerbaggrund

Current Status
Not Enrolled
Price
kr.795
Get Started

Online kursus

De helt særlige udfordringer i arbejdet med småbørn med flygtninge og indvandrerbaggrund

Deltag i dette kursus og få uddannelse i eget tempo når som helst på døgnet. 

Du har adgang til kurset i 1. år for kun 1295 kr. ex. moms.

 

Fakta om dette kursus:

2,5 timer on-demand video  5 timer on-demand video i 8 moduler

Afsluttes med certificering  Kursusbevis

Se på mobil, tablet og computer  Se på mobil, tablet og computer

Denne temadag har fokus på det pædagogiske arbejde med småbørn og deres forældre, med flygtninge og indvandrerbaggrund.

Måden hvorpå småbørn opdrages og stimuleres, er forskellig fra land til land. Derfor er der ofte stor forskel på danske småbørns opdragelse og den opdragelse børn med flygtningebaggrund får. 

På temadagen undervises der i pædagogiske og metodiske indsatsområder, som skal styrke disse småbørns udvikling, trivsel og inklusion. Der sættes ligeledes fokus på forældresamarbejdet, samt hvilken betydning dette har for børnenes trivsel.

Kursistens udbytte:

 • Viden og indsigt i, hvordan flygtningenes familieliv fungerer i forhold til danske familier.
 • Viden og indsigt i flygtningenes børneopdragelse, og dens betydning for børnenes udvikling.
 • Viden og indsigt i, hvilke områder småbørn med flygtninge- og indvandrerbaggrund halter bagefter i deres udvikling.
 • Viden og indsigt i flygtningefamiliers ære og dens påvirkning af børnenes udvikling og trivsel.
 • Viden og indsigt i udfordringen med den negative sociale kontrol, og hvordan den påvirker institutionen og forældresamarbejdet.
 • Viden og indsigt i, hvordan det er at vokse op i et traumehjem set fra et barneperspektiv.
 • Redskaber til at ændre den pædagogiske praksis i arbejdet med flygtninge- og indvandrerbørn.
 • Redskaber og metoder til at styrke kommunikationen og etablere et givende forældresamarbejde.

Arbejdspladsens udbytte:

 • Et kompetenceløft af medarbejderne
 • Øget trivsel hos de ansatte
 • Øget trivsel hos minoritetsetniske børn
 • Styrkelse af minoritetsetniske børns udvikling og læring
 • Kulturelt tilpassede kommunikationsmetoder i samarbejdet med minoritetsetniske forældre
 • Styrket forældretryghed og tillid til institutionen
 • Analyseredskaber til at skabe nye pædagogiske metoder og indsatsområder
 • Fælles kulturforståelse, og fagsprog blandt medarbejderne
 • Opkvalificering i brugen af tolke

Anbefaling:

“I Børnehuset Spiretoppen var der først en mindre gruppe medarbejdere der valgte kurset, men deres begejstring bevirkede hurtigt at flere medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere også valgte at tage kurset, så vi fik en fælles viden og et fælles sprog.

Selv om jeg i en del år har arbejdet i et boligområde med mange flygtninge og indvandrer familier, er der specifikt dele af Henrik Kokborgs undervisning, der gav en ny viden og dermed mulighed for at have en bevidst tilgang.

Med viden fra dette online kursus, skaber det også en større mulighed for at vi lykkes, med at skabe et velfungerende forældresamarbejde, som også er et at de fremhævede emner i den Styrkede Pædagogiske Læreplan.

Kurset er informativt og kan nemt anvendes ind i den pædagogiske praksis.

Jeg anbefaler at pædagogisk fagpersonale tager dette online kursus, for at få den fornødne og præcise viden, der kan tages direkte med ind i den daglige pædagogiske praksis!”

Vivi Sprenger, Daginstitutionsleder Børnehuset Spiretoppen

Kursusudbyder og underviser

Kursusudbyder:

Henrik Kokborg
Mail: henrik@integrationsinfo.dk
Tlf: 4233 0966
Integrationsinfo.dk

Underviser Henrik Kokborg fra Integrationsinfo, har ved 20 års praksisarbejde og studier, opnået en dybdegående viden om de mest udsatte flygtninge og indvandrere.
Henrik er en garvet underviser der igennem 10 år, med udgangspunkt i flygtningenes kultur og religion, har klædt fagprofessionelle på til at arbejde med udsatte flygtninge, indvandrere og efterkommere.
Foto: Lars Aarø

Pris for kursus

Prisen for kurset afhænger af antallet af medarbejdere, som skal tilmeldes kurset.
OBS! rabatten kan kun 
opnås ved en samlet tilmelding via tilmeldingsformularen.

Licensen er personlig og må ikke deles med andre.
Licensperioden er på 1. år. 

I prisen er inkluderet rapportudtræk over de tilmeldte kursisters gennemførelsesgrad af kurset. Det er også muligt at få sendt remindere ud til kursister, som ikke har gennemført kurset.

Tilmeld nyhedsbrev

Få de seneste nyheder om vores kurser